اپیزود هفتم: دور از یک دموکراسی تمام عیار

با این اپیزود به پایان فصل اول پادکست مختصر و مفید می‌رسیم. در اپیزود آخر، به بررسی انتقاداتی که به دموکراسی آمریکا وارده می‌پردازیم و مسائل مطرح شده رو جمع بندی می‌کنیم

منبع:
American Political Parties and Elections
by L. Sandy Maisel

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود.

Site Footer